Historie

Onze eeuwenoude boerderij heeft heel wat gezien tijdens haar bestaan. We nemen je daarom graag mee terug in de tijd om de geschiedenis van onze Boerderij aan je te vertellen.

\

15e eeuw

De grond

De historie van de grond waarop de boerderij staat brengt ons terug naar de 15e eeuw. De plaats van de boerderij ligt aan de Wolddijk, één van de oudste dijkjes van Groningen. Deze dijk is rond 1200 aangelegd door de monniken van het klooster uit Aduard. 

Het erf van de boerderij is in de 15e eeuw ontstaan met het graven van de gracht en het ophogen van gronden binnen de gracht met de uitgegraven klei. Vanwege deze cultuurhistorische achtergrond is de gracht en erf beschermd en mag er niet dieper dan 40cm gegraven worden zonder eerst archeologisch onderzoek uit te voeren. 

\

1869

Opbouw boerderij

De huidige boerderij stamt uit 1869 en is opgetrokken uit een tot steenhoop verworden vroegere boerderij. Het model is een dwarshuisboerderij. Je kan goed zien dat er veel onderdelen zijn hergebruikt van de vroegere boerderij. Dit zie je aan de gevelstenen als kloostermoppen en stenen uit latere perioden. Ook hout werd hergebruikt wat te zien is aan de gebinten in de schuur en de kap van het woonhuis.

Duurzaamheid werd toen al toegepast, al was dat toen alleen vanwege schaarste en geld… Het is altijd zo gebleven op deze plaats, een echte boer gooit nooit wat weg! Zo hebben we vele handgereedschappen, onderdelen, werkhout, machines en kleding als museumstukken in de boerderij staan.

\

1928

Leven op de boerderij

De vader van de vorige boer – als eerste telg uit een schoolmeesters geslacht – heeft in 1928 als boer zijn intrek genomen in de boerderij. We hebben nog boekjes van zijn opleiding gevonden. De man kon geen boerderij betalen. Maar, een oom werkte als rentmeester bij baron van Tuyll van Serooskerken. Hij wist de baron te overtuigen de boerderij te kopen en te verpachten aan zijn neef. Een van zijn zonen heeft hierna het bedrijf overgenomen. Van oudsher is de boerderij een gemengd bedrijf met koeien, varkens, kippen, paarden en bouwland geweest. Er werd veel graan, vlas en voederbiet verbouwd. Bij de boerderij hoorde 45ha grond.

De boerderij is verre van wind en waterdicht en heeft dringend restauratie nodig. Dat de boerderij in een slechte staat verkeerd met veel achterstallig onderhoud komt door de zuinigheid van de voorgaande boeren. Terwijl de Baron er destijds als eigenaar op aandrong om reparaties uit te laten voeren vond de boer het niet nodig. Aan deze zelfde zuinigheid is echter ook te danken dat de boerderij nog zo heerlijk authentiek gebleven is waardoor goed zichtbaar is hoe het leven op de boerderij geweest moet zijn. 

\

Jaren 60

De laatste verbouwing

In de jaren 60 is de laatste grote verbouwing geweest. De schuur kreeg een nieuwe rieten kap, er kwam elektriciteit en de boerderij werd aangesloten op de  gas- en drinkwaterleidingen. Voorheen dronk de familie uit de dakgoot. Dat wil zeggen: regenwater van de dakgoten werd opgevangen in waterputten en gebruikt als drinkwater. Er werden een moderne badkamer met ligbad, douche met regengoot en 1-greeps mengkranen en een aparte toiletruimte gebouwd bij het karnhuis. Deze zijn na 60 jaar nog steeds hetzelfde. Eén van de inmiddels overbodige waterputten werd als septictank in bedrijf genomen waarbij het effluent afliep naar de gracht. En dat is nog altijd zo.

De originele bijschuur was een kleine uitvoering van de grote schuur maar was met de landbouwmechanisatie onbruikbaar geworden. Deze werd afgebroken en vervangen door een betonelementen schuur met hoge goothoogte voor graanopslag.

\

2007

Het traditionele boeren stopt

In 2007 is de grond verkocht met een ruilverkaveling. De vorige boer heeft toen de pachtboerderij aangekocht. Het traditionele boeren is toen gestopt en is hobbymatig op de nog 4,3ha aangehouden grond voortgezet.

\

2019

Nieuwe bewoners

De boerderij is in 2019 aan ons verkocht. Sindsdien zijn we plannen aan het maken voor restauratie, verduurzaming en herbestemming van de boerderij. Het doel is de verweringsprocessen te stoppen en zorgen dat de boederij behouden blijft en niet verder achteruit gaat. De aankomende jaren zullen daarom slechte deuren, daklekkages, plaatselijk slecht voegwerk e.d. aangepakt worden. Ook het rietendak van de schuur moet vervangen worden.

\

2020

Het nieuwe boeren begint

Rond de boerderij liggen 3,5ha weilanden waarvan we in maart-mei 2020 een weiland van 1ha(10.000m2) omgevormd hebben tot een agro-forestry systeem. Dit is een duurzaam ecologisch systeem met aandacht voor herstel van de bodem, het voeden van het bodemleven, leefruimte voor vele soorten bacteriën, insecten, vogels en wild als hazen en reëen. Onderwijl worden ook fruit, noten en groenten geproduceerd. Een nieuwe manier van boeren, Toekomst Boeren. 

\

2021

De start van eco-toerisme

In het agro-forestry systeem hebben we in 2021 een 3-tal safari tenten geplaatst. Met aandacht voor de natuur en ecologie hebben we veelal natuurlijke materialen toegepast en gebruikte spullen een 2e leven gegeven. In onze visie op ecologie is zuinigheid met water een groot goed en ook de inzetbaarheid van beschikbare stoffen. Het toilet kwam hier als zeer vanzelfsprekend voorbij. In de Water Closets spoelen we met veel water zeer hoogwaardige voeding voor het bodemleven weg wat vervolgens met veel energieverbruik in waterzuiveringsinstallies gereinigd moet worden. Door het toepassen van eco-toiletten en een composteerbak  vangen we nu voedingsstoffen op waarmee we het bodemleven voeden en besparen we zo’n 50% van het normale watergebruik. Daarnaast kan door het gebruik van eco-toiletten de overige 50% van het waterverbruik na reiniging in onze septic-tank via een infiltratieput aan het bodemwater toegevoegd worden. Een zeer welkome toevoeging voor de natuur.

\

2022

Wellness

In 2022 is er als aanvulling op het eco-toerisme een kleinschalig wellness-plein ontwikkeld. Een Finse Kelo-sauna en  houten Hot-tub  zijn aan de rand van de weilanden geplaatst met een pleintje van boomschors erom heen. Een buitendouche en dompelvat kunnen gebruikt worden om af te koelen na het opwarmen in de sauna.

\

2022

De start van tuinderij De Woldtuin

Het jonge agro-forestry systeem is nu 2 jaar oud…of jong… en is een uitermate geschikte omgeving om een puur natuur tuinderij te starten. Hier vinden vele interacties tussen bomen en grassen, wortelsystemen, bodemleven en schimmelnetwerken plaats en zijn microklimaten ontstaan waar groenten uitermate goed in gedijen. Samen met Quinten Messemaker en René Hofman hebben we De Woldtuin opgezet als een CSA bedrijf. Dat wil zeggen dat mensen uit de omgeving lid kunnen worden en iedere week groenten van onze marktkraam uit kunnen zoeken. We telen allemaal op onze eigen manier met zeer veel aandacht voor de bodem en het bodemleven. Daarbij kweken we ons eigen plantgoed op uit biologische zaden en biologisch potgrond zonde turf en kunstmeststoffen. We telen puur natuur groenten.

\

2022

Meer bewoners

In 2022 zijn Quinten en zijn vriendin Jildau ook op de boerderij komen wonen. Een organische groei van en naar wat goed voelt. Quinten kan nu elke dag op de tuinderij zijn en Jildau kan hier haar leven een nieuwe draai geven. Verder wonen hier ook nog Youri en Jorrit. Marinus verlaat de boerderij.

\

2023

Groot onderhoud aan rieten kap

In 2023 zijn de Oost-, Zuid- en Westzijde van de rietenkap vervangen. Dit is de 4e nieuwe rieten dakbedekking van de huidige boerderij. Beide uilenborden zijn vervangen met nieuwe van kunststof gemaakte uilenborden. Ze hebben wederom hartvormige invliegopeningen zodat de kerkuilen van de schuur gebruik kunnen blijven maken. De sobere windwijzer die met een storm van een uilenbord afgewaaid was is weer gerestaureerd en teruggeplaatst. De nok is weer uitgevoerd in dakbedekking met gegalvaniseerd gaas eroverheen, zoals het hier altijd al is geweest. De stenen ventilatiepijpjes vlak onder de nok zijn ook weer teruggeplaatst. Deze hebben eigenlijk geen functie meer maar laten nu de jonge cultuurhistorie uit de jaren 60 zien. Onder de ventilatiepijpjes zijn de drie smalle gietijzeren lichtvensters gerestaureerd en teruggeplaatst. Hiermee blijft het mysterieus donker in de grote schuur. Voor licht in de koestal zijn de oude dof geworden PVC lichtplaten vervangen door platen van polycarbonaat. Het riet van de Noordzijde van het dak wordt in 2024 vervangen. Als dat gedaan is is de grote schuur weer waterdicht.  Het oude riet hebben we handmatig met een lap landbouwplastic als slee afgevoerd en in een lange strook op ons eigen land neergelegd zodat we dat in de loop van het jaar kunnen gebruiken als mulch laag op het land. 

 

\

2023

Groot onderhoud aan het pannendak boven de hals van de boerderij

Gelijk na het vervangen van de rietenkap hebben we de dakpannen van het Noord dakvlak van de hals van de boerderij afgehaald. Al zeer lang aanwezige en hardnekkige lekkages van de kilgoten met lekemmers op de graanzolder en natte muren als gevolg waren de aanleiding om dit nu duurzaam aan te pakken. De zinkstukken van de kilgoten waren letterlijk op, de panlatten en tengels waren voor een groot gedeelte rot en een flink stuk dakbeschot rond de lekkages kon er zo uitgeraapt worden. Nieuwe kilgoten, tengels, panlatten en de toevoeging van een dampopenfolie dragen nu zorg voor een lekvrij dak en behoud van de oude kapconstructie.

\

2023

Nieuwe ontwikkelingen

\

2023

Keukenbrand

\

2024

Vervolg onderhoud aan de rietenkap

\

2024

Verduurzaming van de woning

Christa is ondertussen ook gestopt met haar betaalde baan en richt zich volledig op de boerderij. Na een winterperiode van rust en bezinning professionaliseert Christa haar huiskamerrestaurant en start naast haar sportmassagepraktijk in Groningen ook met sport- en ontspanningsmassages op de boerderij. Samen met Jildau worden hier stoelshiatsu massages aan toegevoegd.

Jildau start haar therapiepraktijk op en dat brengt mensen die problemen ervaren naar de boerderij. Met Regressie of  Reïncarnatie sessies zijn vele problemen inzichtelijk gemaakt. All Inclusive arrangementen voor combinaties met verblijf, therapie, wellness, ontspanning, massages en ontbijt/diner worden op maat aangeboden.   

2023 sluiten we af met een fikse keukenbrand. Gelukkig geen gewonden of onherstelbare schade. Het duurt echter nog tot maart 2024 voor het opnieuw schilderen van het keukenplafond waarmee alle sporen uitgewist zijn.   

Begin 2024 wordt ook de noordzijde van de rietenkap vervangen. Een lastige klus van 6 weken met slechte bereikbaarheid door de smalle tochtgang tussen de grote en de bijschuur. En het grootste dakvlak van de hele schuur. Het oude riet wordt handmatig het land opgebracht om daar te laten composteren. Na het vervangen van alle (pan)latten wordt het nieuwe riet weer aangebracht. Het nieuwe riet wordt ook weer handmatig aangevoerd. In dit dakvlak zitten 2 oude gietijzeren ramen die we eerst gerestaureerd hebben alvorens ze weer teruggeplaatst zijn. Aan de tochtgangzijde wordt net als in de zuidkap een lichtstraat geplaatst zodat er meer licht in de schuur is zonder dat dit zichtbaar is aan de buitenzijde. Het zicht daarop wordt door de bijschuur ontnomen en het oude karakter van de schuur en boerderij blijft daardoor gelijk. Deze lichtstraat zorgt er tevens voor dat er eindelijk een grote dakgoot geplaatst kan worden waarmee de oude buitenmuur in de tochtgang beschermd is van afdruipend regenwater dat tegen de muur opspettert. Hiermee stopt het uitspoelen van de zachte kalkvoegen en de lemen specie tussen de oude gevelstenen en daarmee het verzakken van de muur. Her en der worden dakpannen vervangen en nieuwe goten geplaatst.

Begin 2024 wordt aangevangen met diverse isolatiewerkzaamheden als het plaatsen van HR++-glas, een CV-installatie met HR-ketel, het isoleren van het betonnen dak van de keuken en plannen maken voor het plaatsen van geïsoleerde voorzetwanden voor de buitenmuren. Eén reden is het creëren van een gezonder binnenklimaat(weg met de schimmels in natte hoeken en raamkozijnen, weg met te droge binnenlucht), een ander is het ontbreken van comfort in huis en een derde zijn de enorm hoge energierekeningen.