De Woldtuin

Het strak vormgegeven No-dig gedeelte van Tuinderij De Woldtuin is gelegen in de Savanne van Savanneboerderij Verbaarum. Het frivole moestuin gedeelte  ligt op het erf binnen de eeuwenoude gracht om de boerderij. De tuinders van de Woldtuin hebben elkaar gevonden in de passie voor een gezonde aarde. De Wold-tuinders werken nauw samen, maar iedereen heeft zijn eigen manier van werken en hanteert verschillende methodes. Zo blijven zij elkaar verrassen en vernieuwen én creëren ze samen de meest optimale teeltwijzen.

Groente telen op de Savanne

Quinten teelt doelbewust groenten tussen de bomen van de savanne. Het Savanne systeem geeft veel ruimte voor interactie tussen de aanwezige bomen, struiken en voornamelijk éénjarige groenten. Het principe van de Savanne is ook het uitgangspunt voor De Woldtuin. De boomrijen zorgen voor milde micro-klimaatjes wat de groei van de groenten verbetert. Het trekt veel insecten aan waardoor een natuurlijke plaagdierbestrijding mogelijk is. De bomenrijen voeden het bodemleven, bevorderen de groei van schimmelnetwerken en leveren ten slotte ook nog eens een heerlijk fruit en noten. Binnen dit Agro Ecologische systeem worden verschillende methoden als No-Dig, Permacultuur en Syntropische landbouw toegepast. Hierbij ligt de nadruk op het activeren, in stand houden, voeden en laten groeien van het bodemleven. Een Herstellende Landbouw methodiek die ervoor zorgt dat het bodemleven een complex en compleet voedingspalet voor de planten vrij beschikbaar maakt. Onze leden proeven iedere week weer het resultaat van al die hardwerkende bodemorganismen. We werken alleen met handgereedschappen, hebben weinig tot geen mechanisatie nodig en gebruiken dus ook geen fossiele brandstoffen, smeermiddelen, kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen. Dit kan omdat we heel hard werken om de natuur te ondersteunen met groeien…diversify, diversify, diversify…Gaat het dan allemaal goed? Nee, zeker niet, ook hier mislukken sommige teelten…maarrrrr…die zijn dan op hun beurt weer voeding voor het bodemleven of de biodiversiteit…dus wat is mislukken?

Christa’s Moestuin

Christa tuiniert op gevoel, hier geen diepgaande kennis maar vertrouwen op een oer gevoel. Hoe gaat het met planten in de natuur? Zo gaat het ook in de moestuin. Geen strakke rijen maar organische vormen. De moestuin is er niet alleen voor groente productie maar moet bovenal een fijne plek zijn waar het goed toeven is. Een terrasje, een bankje, veel bloemen, insecten, mooie vlinders, zon en rust… Schijnbare Chaos is een toegepaste methode waarbij het voor de mens nog steeds duidelijk is waar welke groenten staan maar insecten gedesoriënteerd raken door een snelle afwisseling in vorm, kleur en grootte van de groenteplanten. Daardoor zijn ze niet afwezig maar kunnen ze ook niet uitgroeien tot een plaag.