De Savanne

Ons agro-ecologisch systeem transformeert saai grasland in een levendige savanne met diverse bomen en struiken. Ruim 3000 aangeplante bomen en struiken creëren een dynamische omgeving voor insecten en vogels. Onze tenten bieden gasten een unieke savanne-ervaring.

Het bodemleven van de savanne

De Savanne is een open landschap dat voor een deel door bomen beschaduwd wordt. De boomrijen bestaan uit fruit- en notenbomen aangevuld met allerlei fruitstruiken. Tussen twee fruit-rijen staat altijd een rij met ondersteunende bomen, zij hebben veel verschillende voordelen waaronder stikstof vastlegging en snijtolerantie en met dit alles de ‘motor’ van het systeem. Doordat we geen bodembewerkingen toepassen schaden we het bodemleven niet, schimmelnetwerken blijven intact en insecten en bacteriën op de juiste diepte in de bodem. Dit is een niet te onderschatten factor van belang. Het bodemleven zorgt namelijk voor het afbreken van biomassa in voedingsstoffen en humus. Door dit proces te stimuleren verhogen we de humusgehaltes in de bodem wat vele voordelen geeft.  Zonder humus kan de bodem niet veel vocht vasthouden en zonder vrij beschikbaar gemaakte voedingsstoffen kunnen bomen en struiken niet sterk worden en zijn vatbaar voor ziekten en plagen en bevatten groenteplanten minder voedingsstoffen en zijn ongezonder. Per % humus toename kan 1Ha land grofweg 200.000liter extra water opnemen én vasthouden. Een zeer belangrijk punt om een klimaat adaptief voedselsysteem te krijgen wat ondanks de steeds toenemende weersextremen toch voedselzekerheid kan bieden.

Het bodemleven is van onschatbare waarde voor een sterk en robuust systeem wat veel CO2 uit de lucht kan halen én de koolstof daaruit vast kan leggen én vast kan houden, klimaat adaptief is en gezonde voeding kan leveren. We hebben er dus alle belang bij om het bodemleven goed te voeden. Dit doen we o.a. door het imiteren van de grote grazende kuddes die de savannes begrazen en bemesten door in het groeiseizoen handmatig de ondersteunende bomen grof te snoeien. De blaadjes en twijgen zitten boordevol sap en zijn daardoor veel gemakkelijker afbreekbaar dan de dorre afgevallen bladeren in de herfst. En dat op een tijdstip dat de bodem warm en het bodemleven actief is en zit te springen om extra voeding….

Quinten van tuinderij De Woldtuin teelt groenten tussen de bomen van de savanne. Het Savanne systeem geeft veel ruimte voor interactie tussen bomen, struiken en éénjarige groenten. Dit gaat zover dat de bonen, erwtjes en pompoenen ín en aardappels ónder de bomen groeien. De aandacht richten op het behoud, stimuleren en voeden van het bodemleven is ook het uitgangspunt voor tuinderij De Woldtuin. Er wordt onder andere gewerkt met de No-Dig(niet graven) methodiek, dat wil zeggen zonder bodembewerking. Groenafval van de groenten wordt via compostering weer als voeding aan het bodemleven gegeven.

Safaritenten Savanneboerderij Verbaarum